Yayınlar

Google Alıntılarım, Scopus

  2018 (7)
Veritabanı Tasarımının Yazılım Performansına Etkisi: Normalizasyona karşı Denormalizasyon. Uzun, E.; Buluş, H., N.; and Erdoğan, C. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,10. 2 2018.
Veritabanı Tasarımının Yazılım Performansına Etkisi: Normalizasyona karşı Denormalizasyon [link]Website   bibtex   abstract
Object-based Entity Relationship Diagram Drawing Library: EntRel.JS. Uzun, E.; Yerlikaya, T.; and Kırat, O. In 7th International Scientific Conference “TechSys 2018” – Engineering, Technologies and Systems, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch May 17-19, pages 114-119, 2018.
Object-based Entity Relationship Diagram Drawing Library: EntRel.JS [pdf]Website   bibtex   abstract
Comparison of Python Libraries used for Web Data Extraction. Uzun, E.; Yerlikaya, T.; and Kırat, O. In 7th International Scientific Conference “TechSys 2018” – Engineering, Technologies and Systems, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch May 17-19, pages 108-113, 2018.
Comparison of Python Libraries used for Web Data Extraction [pdf]Website   bibtex   abstract
Comparison of Python Libraries used for Web Data Extraction. Uzun, E.; Yerlikaya, T.; and Kırat, O. Journal of the Technical University - Sofia Plovdiv branch, Bulgaria, 24: 87-92. 2018.
Comparison of Python Libraries used for Web Data Extraction [pdf]Website   bibtex   abstract
Object-based Entity Relationship Diagram Drawing Library: EntRel.JS. Uzun, E.; Yerlikaya, T.; and Kırat, O. Journal of the Technical University - Sofia Plovdiv branch, Bulgaria, 24: 93-98. 2018.
Object-based Entity Relationship Diagram Drawing Library: EntRel.JS [pdf]Website   bibtex   abstract
Examining the Impact of Feature Selection on Classification of User Reviews in Web Pages. Uzun, E.; and Özhan, E. In International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP 2018), pages 430-437, 2018.
Examining the Impact of Feature Selection on Classification of User Reviews in Web Pages [link]Website   bibtex   abstract
Performance Evaluation of Classification Methods in Layout Prediction of Web Pages. Özhan, E.; and Uzun, E. In International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP 2018), pages 438-444, 2018.
Performance Evaluation of Classification Methods in Layout Prediction of Web Pages [link]Website   bibtex   abstract
  2017 (4)
Object-based flowchart drawing library. Uzun, E.; and Buluş, H., N. In 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), pages 110-115, 2017.
Object-based flowchart drawing library [link]Website   bibtex   abstract
A novel algorithm for extracting the user reviews from web pages. Uçar, E.; Uzun, E.; and Tüfekci, P. Journal of Information Science, 43(5): 696-712. 10 2017.
A novel algorithm for extracting the user reviews from web pages [link]Website   bibtex   abstract
Comparison of string matching algorithms in web documents. Buluş, H., N.; Uzun, E.; and Doruk, A. In International Scientific Conference’2017 (UNITECH’17), volume 2, pages 279-282, 2017.
Comparison of string matching algorithms in web documents [pdf]Website   bibtex   abstract
Evaluation of Hap, AngleSharp and HtmlDocument in web content extraction. Uzun, E.; Buluş, H., N.; Doruk, A.; and Özhan, E. In International Scientific Conference’2017 (UNITECH’17), volume 2, pages 275-278, 2017.
Evaluation of Hap, AngleSharp and HtmlDocument in web content extraction [pdf]Website   bibtex   abstract
  2016 (2)
Hiyerarşik kümeleme modeli kullanan web tabanlı bir ödev değerlendirme sistemi. Uzun, E.; Erdoğan, C.; and Saygılı, A. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges). 2016.
Hiyerarşik kümeleme modeli kullanan web tabanlı bir ödev değerlendirme sistemi [link]Website   bibtex   abstract
İlişkisel Veritabanlarında Denormalizasyon Etkisi: Bir Anket Uygulaması - Denormalization Effects on Relational Databases: A Survey Application. Uzun, E.; Buluş, H., N.; Erdoğan, C.; and Kaya, H. In International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK 2016), 2016.
İlişkisel Veritabanlarında Denormalizasyon Etkisi: Bir Anket Uygulaması - Denormalization Effects on Relational Databases: A Survey Application [pdf]Website   bibtex   abstract
  2015 (1)
Fiziksel Programlama Platformları Kullanarak Elektrikli Taşıtların Hız, Batarya ve Sıcaklık Verilerinin Takibi. Doruk, A.; Buluş, H., N.; Moralar, A.; Çelen, S.; and Uzun, E. EJOVOC: Electronic Journal of Vocational Colleges, 5(4): 48-56. 2015.
Fiziksel Programlama Platformları Kullanarak Elektrikli Taşıtların Hız, Batarya ve Sıcaklık Verilerinin Takibi [link]Website   bibtex   abstract
  2014 (1)
An effective and efficient web content extractor for optimizing the crawling process. Uzun, E.; Güner, E., S.; Kılıçaslan, Y.; Yerlikaya, T.; and Agun, H., V. Software - Practice and Experience, 44(10): 1181-1199. 2014.
bibtex   abstract
  2013 (2)
A hybrid approach for extracting informative content from web pages. Uzun, E.; Agun, H., V.; and Yerlikaya, T. Information Processing and Management, 49(4): 928-944. 2013.
bibtex   abstract
Author detection by using different term weighting schemes. Tufekci, P.; and Uzun, E. In 2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), pages 1-4, 4 2013. IEEE
Author detection by using different term weighting schemes [link]Website   bibtex   abstract
  2012 (3)
A fuzzy ranking approach for improving search results in Turkish as an agglutinative language. Uzun, E. Expert Systems with Applications, 39(5): 5658-5664. 2012.
bibtex   abstract
Web content extraction by using decision tree learning. Uzun, E.; Agun, H., V.; and Yerlikaya, T. In 2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), pages 1-4, 2012.
Web content extraction by using decision tree learning [link]Website   bibtex   abstract
Text classification of web based news articles by using Turkish grammatical features. Tüfekci, P.; Uzun, E.; and Sevinç, B. In 2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), pages 1-4, 4 2012. IEEE
Text classification of web based news articles by using Turkish grammatical features [link]Website   bibtex   abstract
  2011 (4)
A lightweight parser for extracting useful contents from web pages. Uzun, E.; Yerlikaya, T.; and Kurt, M. In 2nd International Symposium on Computing in Science & Engineering-ISCSE 2011, Kusadasi, Aydin, Turkey, pages 67-73, 2011.
A lightweight parser for extracting useful contents from web pages [pdf]Website   bibtex
Analyzing of the Evolution of Web Pages by Using a Domain Based Web Crawler. Uzun, E.; Yerlikaya, T.; and Kurt, M. In Techsys, 26-28 May, Plovdiv, Bulgaria, pages 151-156, 2011.
Analyzing of the Evolution of Web Pages by Using a Domain Based Web Crawler [pdf]Website   bibtex   abstract
Examining the Impacts of Stemming Techniques on Turkish Search Results by Using Search Engine for Turkish. Uzun, E. In 2nd International Symposium on Computing in Science & Engineering, pages 33-39, 2011.
Examining the Impacts of Stemming Techniques on Turkish Search Results by Using Search Engine for Turkish [pdf]Website   bibtex
Reducing Computational Complexity by Restricting the Size of Compared Web Contents. Uzun, E.; Yerlikaya, T.; and Kurt, M. In Techsys, 26-28 May, Plovdiv, Bulgaria, pages 157-160, 2011.
Reducing Computational Complexity by Restricting the Size of Compared Web Contents [pdf]Website   bibtex   abstract
  2010 (2)
Html İçinde Gereksiz Kelimeleri Çıkaran Benzer Metin Tespit Uygulaması. Uzun, E. In Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2010), pages 48-52, 2010.
Html İçinde Gereksiz Kelimeleri Çıkaran Benzer Metin Tespit Uygulaması [pdf]Website   bibtex   abstract
İnternet Sayfalarındaki Asıl İçeriği Gösterebilen Akıllı Bir Tarayıcı. Yerlikaya, T.; and Uzun, E. In Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2010), pages 53-57, 2010.
İnternet Sayfalarındaki Asıl İçeriği Gösterebilen Akıllı Bir Tarayıcı [pdf]Website   bibtex   abstract
  2008 (2)
Web-based acquisition of subcategorization frames for Turkish. Uzun, E.; Kılıçaslan, Y.; Agun, H., V.; and Uçar, E. In The Eighth International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Computational Intelligence: Methods and Applications, IEEE Computational Intelligence Society, 2008.
Web-based acquisition of subcategorization frames for Turkish [pdf]Website   bibtex
Html, Xml ve Web Servislerinin İnternet Sunucuları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Uzun, E.; Kılıçaslan, Y.; and Uçar, E. Trakya Univ J Sci, 8(2): 81-85. 2008.
Html, Xml ve Web Servislerinin İnternet Sunucuları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi [link]Website   bibtex   abstract
  2007 (3)
Automatic acquisition of subcategorization frames for Turkish with purely statistical methods. Uzun, E.; Kılıçaslan, Y.; and Uçar, E. In Proceedings of the International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), Istanbul, Turkey, pages 11-15, 2007.
bibtex   abstract
Web based sentence collector. Uzun, E.; Kılıçaslan, Y.; and Uçar, E. In 9th international scientific conference in computer and communication systems and technologies, Smolian, Bulgaria, pages 235-241, 2007.
Web based sentence collector [pdf]Website   bibtex   abstract
İnternet tabanlı bilgi erişimi destekli bir otomatik öğrenme sistemi. Uzun, E. Ph.D. Thesis, 2007.
İnternet tabanlı bilgi erişimi destekli bir otomatik öğrenme sistemi [link]Website   bibtex   abstract
  2006 (1)
XML’in Zaman ve Yer Etkinliği Açısından İncelenmesi. Uzun, E.; Kılıçaslan, Y.; and Uçar, E. In Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, 09-11 şubat 2006, Denizli, Pamukkale Üniversitesi, pages 509-511, 2006.
XML’in Zaman ve Yer Etkinliği Açısından İncelenmesi [pdf]Website   bibtex   abstract
  2004 (2)
A New Approach to Developing A Data Exchange Language as An Alternative to XML. Uzun, E.; Kılıçaslan, Y.; and Uçar, E. In International Scientific Conference’2004 (UNITECH’04), Gabrovo, Bulgaria, November 18-19, pages Vol. I, 318-321, 2004.
A New Approach to Developing A Data Exchange Language as An Alternative to XML [pdf]Website   bibtex
E-Belediyecilik ve Bir Kent Bilgi Sistemi Uygulaması. Uçar, E.; Uzun, E.; and Uçar, Ö. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(4): 33-35. 2004.
E-Belediyecilik ve Bir Kent Bilgi Sistemi Uygulaması [link]Website   bibtex
  2003 (3)
ISAPI Uygulamalarında, Sunucu Sistemlerde Oturumlar Oluşturarak Kullanıcı Erişim Kontrolü ve Bir Uygulaması. Uçar, E.; Uzun, E.; and Karslı, V. In Pamukkale Üniversitesi, II. Bilgi Teknolojileri Kongresi, Bilgitek 2003, 01-04 Mayıs 2003, Denizli, pages 79-81, 2003.
ISAPI Uygulamalarında, Sunucu Sistemlerde Oturumlar Oluşturarak Kullanıcı Erişim Kontrolü ve Bir Uygulaması [pdf]Website   bibtex
The Development Of Web Based Applications Creating User Sessions With Isapi. Uçar, E.; Uzun, E.; and Karslı, V. In International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, Çanakkale, Temmuz, pages 306-307, 2003.
The Development Of Web Based Applications Creating User Sessions With Isapi [pdf]Website   bibtex
E-Belediyecilik ve Bir Kent Bilgi Sistemi Uygulaması. Uçar, E.; Uzun, E.; and Uçar, Ö. In Pamukkale Üniversitesi, II. Bilgi Teknolojileri Kongresi, Bilgitek 2003, 01-04 Mayıs 2003, Denizli, pages 76-78, 2003.
bibtex