4.2. RESTful API

REST, REpresentational State Transfer (Temsili Durum Aktarımı) anlamına gelir. REST, w3c standartlarına dayalı bir mimaridir ve HTTP protokolünü kullanır. REST kurallarını sağlayan sistemler RESTful olarak adlandırılır. REST, her bileşenin bir kaynak olduğu ve kaynağın HTTP standart yöntemlerini kullanarak ortak bir arabirim tarafından erişildiği kaynaklar etrafında döner. REST ilk olarak Roy Fielding tarafından 2000 yılında tanıtılmıştır. Continue reading