Doğru veri yapısı seçmenin önemi

Temel Bilgiler Günümüz programlama dilleri birçok farklı veri yapısına sahiptir. Bu veri yapılarını sıfırdan tasarlamak yerine doğru bir şekilde kullanmak uygulamalarımıza büyük hız kazandırabilir. Bu yazı 6 farklı veri yapısına ait kısa incelemeler ve performans karşılaştırmaları üzerinedir.