16. Kopyalama: Shallow ve Deep

Python’da, bir nesneyi kopyalamak için “=” operatörü kullanılır. Ancak, daha önceki konularda anlattığımız gibi bu referans tipli bir atamadır. Başka bir değişle her iki değişkenin gösterdiği adresler aynıdır. Örneğin, listeye yeni elemanlar eklediğimizde her iki liste etkilenir. Bu bölüm gerçekten bir kopyaya ihtiyacımız olduğunda ne yapmamız gerektiği üzerinedir. 

14.2. Decorators

Bir decorator fonksiyonu alır, bazı fonksiyonellikler ekler ve onu döndürür. Meta programlama olarak bilinen ve derleme sırasında (burada yorumlama) programın parçalarının diğer program parçalarını değiştirmeyi denemesi olarak açıklanabilir. Bu bölüm decorator konusuna ayrılmıştır. 

14.1. Closures

Clourse konusuna direkt giriş yapmadan önce iç içe fonksiyonları ve local olmayan değişkenleri bir hatırlayalım. Bir fonksiyonun diğer bir fonksiyonun içinde olmasına iç içe fonksiyonlar (nested functions) olarak adlandırıyoruz. İç içe fonksiyonlarda, iç fonksiyon base fonksiyon içindeki değişken/lere erişebilir. Direkt bir örnekle başlayalım. 

13.1. Iterators

Iterators, Python’a iterasyon özelliği kazandıran bir nesnedir. Verileri döndüren nesne her seferinde bir öğe döndürür. Iterators, Pyhton programlama dilinde döngüler, liste, tüple ve generators gibi noktalarda karşımıza çıkar. 

01. Python

Bu derste kullanıcı dostu bir programlama dili  olan Python ile tanışacağız. Özellikle gelişmiş üçüncü parti araçlarla birçok işlemi hızlı ve daha az kodla yapmamızı sağlayan fonksiyonel bir dilin temellerini göreceğiz. Happy code 🙂 diyelim ve başlayalım.