00. Numpy

Numerical (Sayısal) Python (Numpy), çok boyutlu dizileri işlemek için kullanılan popüler bir veri bilimi kütüphanesidir. Jim Hugunin tarafından geliştirilen Numeric ve Numarray kütüphanelerinin özellikleri kullanılarak 2005 yılında  Travis Oliphant tarafından geliştirilmiştir. Açık kaynak kod olduğu için birçok katılımcısı vardır ve gelişmeye devam etmektedir.  Numpy, diziler üzerine matematiksel ve mantıksal işlemler yapabilir. Bu yazı dizimizde adım adım […]

04. Copy ve View

Python’da atama işlemi yapılan aktarım referans türündendir. Yani, değişkenin gösterdiği bellek adresi aktarılır ve her iki değişken aynı pozisyonu işaret eder. Bir değişkende olan değişiklikten diğer değişkende etkilenir. Bu duruma çözüm olarak view ve copy kullanılabilir. 

01. Array Nesnesi

Numpy içinde en önemli nesne ndarray adı verilen N boyutlu bir dizi türüdür. Python’ın standart veri tipi olan List çok esnek bir yapı kullanıyordu. Veri Yapılarındaki “Bağlı liste” veri yapısının bir versiyonu olan List içine farklı veri tipleri eklenebilir. Fakat, ndarray  aynı veri türüne ait bir yapıdır. Başka bir deyişle bellekte aynı boyutta ve sıralı verilerden […]