0. Node.js

Node.js, Google Chrome’un JavaScript V8 motoru üzerine yapılmış çok güçlü bir JavaScript tabanlı bir platformdur. Video akışı siteleri, tek sayfalık uygulamalar ve diğer web uygulamaları gibi I/O yoğun web uygulamalarını geliştirmek için kullanılır. Node.js açık kaynaktır ve tamamen ücretsizdir.

4.2. RESTful API

REST, REpresentational State Transfer (Temsili Durum Aktarımı) anlamına gelir. REST, w3c standartlarına dayalı bir mimaridir ve HTTP protokolünü kullanır. REST kurallarını sağlayan sistemler RESTful olarak adlandırılır. REST, her bileşenin bir kaynak olduğu ve kaynağın HTTP standart yöntemlerini kullanarak ortak bir arabirim tarafından erişildiği kaynaklar etrafında döner. REST ilk olarak Roy Fielding tarafından 2000 yılında tanıtılmıştır.