Regular expressions – Düzenli ifadeler

Öncelikle Yüksek Lisans öğrencim “Mustafa Salih Bahar”a teşekkürler. Bu bölümde Python ortamında düzenli ifade kullanımı göreceğiz. Düzenli ifadeler tüm modern programlama dillerde bir standart haline gelmiştir. Karmaşık bir metin içerisinde istediğimiz formattaki metinleri yakalayabilmemize imkân tanır. Mesela, bir kaynakta geçen tüm e-posta adreslerini veya içinde rakam bulunan ve gmail uzantılı olan mail adreslerini ayıklamak için […]

Tkinter – GUI

Öncelikle Yüksek Lisans öğrencim “Nuray Embiyaoğlu”na teşekkürler. Bu bölümde Python ortamında Tkinter GUI kütüphanesini göreceğiz. Tkinter, Python için standart GUI(Graphical User Interface – Grafiksel Kullanıcı Arayüzü) kütüphanesidir. Python, Tkinter ile birlikte kullanıldığında GUI uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulur. Tkinter, Tk GUI araç setine güçlü bir nesne yönelimli arayüz sağlar. Python2’de “Tkinter”, Python3’te “tkinter” […]